נקודה לפרשת השבוע – בהר

כמה שעות עובד נהג מונית? נקודה לפרשת השבוע נזדמן לי השבוע להיות באחת המדינות המפותחות יותר בעולם. כאשר בשעת ערב סבירה ביקשתי למצוא חנות מזון

קרא עוד »

נקודה לפרשת השבוע – תזריע החודש

בקרוב: בחירות בחודש שנוח לכם! נקודה לפרשת השבוע לא משנה למי תצביעו בשבוע הקרוב, ההצבעה תהיה משיקולים של "מה הם הבטיחו לנו". נכון, מוכרחים להצביע

קרא עוד »

נקודה לפרשת שמיני

מאיזה חומר אתם עשויים? נקודה לפרשת שמיני פגשו פעם יהודי משקה את פרתו חלב. שאלו אותו: כמה חלב אתה נותן לה? ענה היהודי: 20 ליטר

קרא עוד »

פרשת ויצא – יעקב ונשותיו

שיבה מאוחרת ראשי פרקים:  א. פרשה אחת, סיפור אחד ב. חציית הסיפור המקראי והקבלת מחציותיו זו לזו ג. שתי מחציותיו של סיפורנו: ההפתעה הגדולה ד. היחס הניגודי בין המחציות:

קרא עוד »

פרשת וישלח – מפגשי יעקב ועשו

המפגש הכפול בין יעקב לעשו (בראשית ל"ב, ד – ל"ג, כ) ראשי פרקים:  א. תחומי הסיפור ובעיית רציפותו ב. הקבלת המחציות: התמיהה המתעוררת ג. הפתרון 1. "שרו של

קרא עוד »

פרשת וישב – חלומות יוסף

פשרם של חלומות יוסף ראשי פרקים:  א. האם היו חלומות יוסף חלומות נבואיים? ב. הגישה המקובלת לפשרם של חלומות יוסף והקשיים עליה ג. התגשמות החלומות על פי רש"י

קרא עוד »

פרשת שמות – גזרות פרעה

גזרות פרעה (שמות פרק א') ראשי פרקים:  א. נושא הסיפור ב. המבוא לספר – חוליה מקשרת בין חומש בראשית לחומש שמות ג. תיחום סיפור הגזרות ד. מחציתו הראשונה של

קרא עוד »

פרשת שמות – ויכוח ה' ומשה

נאום ה' בראש הפרשה – מבנהו ומשמעותו ראשי פרקים:  א. פסק זמן ממשי או ספרותי? ב. מבנה הנאום: חלוקתו לשתי מחציות והקבלתן זו לזו 1. הצבת הנאום

קרא עוד »