הנבואה אודות היציאה מרוסיה

פרופסור ירמיהו שי' ברנובר הוא אחד ה"תינוקות שנשבו" ע"י הקומוניזם הרוסי וזכה להינצל ע"י המחתרת של חב"ד שם.
"כשעלה גורבצ'וב לשלטון" – מספר הפרופסור – "קיבלתי הוראה מהרבי להודיע לכל הידידים ברוסיה שמכאן ולהבא המצב ישתפר בהדרגה ובקרוב יוכלו כולם לצאת לחופש.
הוראה זו נראתה מאוד תמוהה באותם ימים. השליט החדש גורבצ'וב הצטייר בעיני כל המומחים העולמיים כמנהיג קשוח. היו אפילו שאמרו שהוא יהיה יותר גרוע מסטלין…
גם לידידים ברוסיה זה נשמע מאוד מופרך לנוכח המצב שנראה בעיני בשר. אישה אחת אמרה לי: 'על מה אתה מדבר?! רק לפני מספר דקות לקחו שוטרים את בעלי לחקירה!' אחרים סיפרו על מכונית מפחידה של הקג"ב שמסתובבת ליד הבית שלהם… אך כמובן שהחסידים קבלו את דברי הרבי באמונה פשוטה ובשמחה!
כשדיווחתי לרבי על התגובות הורה לי הרבי להתקשר שנית ולמסור להם שהוא קובע את הדברים בוודאות!
חלפו שנתיים והרבי פנה שנית אליי ואל יו"ר כפר חב"ד הרב שלמה מיידנצ'יק ואמר שהיות ומתקרב היום בו יפתחו שערי רוסיה לרווחה יש לבנות עבור היוצאים מעין "עיר" בירושלים כלומר מקום שיהווה דגם כיצד לקלוט את העולים. לצד הדאגה לצד הרוחני העיר הרבי שבין העולים יש אקדמאים ומדענים ולכן יש להקים עבורם מפעלי מדע. אכן שכונת "שמי"ר" (שומרי מצוות יוצאי רוסיה) הוקמה אך למרבה הצער לא השכילו קברניטי המדינה ללמוד ממנה ולכן נאלצו רבים מהעולים האקדמאים לעסוק במלאכת כפיים…
באייר תשמ"ט הכריז הרבי כי שנת תש"נ תהיה שנת ניסים ואכן בשנה ההיא נפתחו השערים. וחופש הדת ברוסיה נהיה מוחלט.
כשביקר גורבצ'וב בארץ נפגשתי עמו וסיפרתי לו על ההוראה שקיבלתי בימים הראשונים לשלטונו מהרבי. גורבצ'וב היה נדהם: 'איני יכול להבין את זה, הרי לי עצמי, כשעליתי לשלטון – לא היה שום מושג באיזו דרך אבחר'… כלומר שהרבי מלך המשיח לא נזקק לא למכות ואפילו לא לוויכוח כדוגמת משה רבינו עם פרעה אלא שולט על מוחו של אותו גוי ומכוון אותו לדרך הנכונה. ע"כ סיפורו של פרופ' ברנובר.
ואם יורשה למלקט להביע את דעתו, נראה לי שיחד עם המשיכה בחוטים הרי כדי שהדברים יופנמו בתוכו וינבעו מתוכיותו שלח אליו הרבי, כפי שסיפרתי לעיל, את רייגן ששכנע אותו שזו הדרך!
בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים מבקשים מה': "והרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ" ובו' תשרי תשכ"ז הכריז הרבי שהמשיח שבדור נלחם מלחמות ה' ופירט שזה כולל את המלחמה להעביר ממשלת זדון מן הארץ.
ממשלת הזדון הייתה ללא ספק זו ששלטה ברוסיה מאז המהפכה הקומוניסטית. ראשיה התחלפו כמה פעמים אך שיטתם הייתה דומה: מי שרק נחשד שאינו נוהג כפי שהם רצו נשלח מיד לסיביר. ללא כל עוול בכפם נשלחו מיליוני בני אדם אל מותם. באכזריות נוראה פעלה מעצמה זו לחיסול כל עניין יהודי והספיגה את אדמתה בדם יהודי. היא גם זו שהסיתה את מדינות ערב נגד ישראל וספקה להם נשק למכביר כדי שיוכלו להילחם נגדנו. כאמור לעיל נלחמו חסידי חב"ד בממלכת הרשע ע"י ניהול מחתרת חסידית אמיצה שקיימה בסתר מערכת פעילה של תלמודי תורה לילדים, תפילות במניין, בריתות, מקוואות טהרה ועוד.
והניצחון במלחמה זו, ניבא הרבי באותה שיחה, יהיה כאשר מאות אלפי יהודים יצאו מרוסיה וייפתחו השערים ליציאת כל הנמצאים שם במיצר ובשביה ומלכות הרשעה תעקר. כאשר דבר זה יתקיים – אמר הרבי – ידעו שמי שלחם נגדם ופעל כל זאת הוא המשיח וזה יהיה סימן שעומדים על סף הגאולה!
עוד הוסיף הרבי, באותה שיחה נבואית בו' תשרי תשכ"ז, ואמר שלפני הגאולה תתקיים נבואת הנביא ישעיהו (מ"ג ו') "אומר לצפון תני" היינו שרוסיה שבצפון לא רק שלא תעכב אלא אף תסייע להתחלת קיבוץ הגלויות!
כשנתיים לפני זה בראש השנה תשכ"ד אמר הרבי מאמר קצר ובו נבא שהראשונים שיזכו לגאולה הם יהודי רוסיה כלשון הפסוק: "הנני מביא אותם מארץ צפון". דברים אלו שמע גם החסיד בעל המסירות נפש ר' בערקע חן כשנכנס לרבי ל"יחידות" לאחר שיצא בניסים מרוסיה.
בכ' מנחם אב תשל"ט אמר הרבי: "גאולתם תהיה בקרוב ממש – עוד לפני ביאת משיח צדקנו"
הרבי מה"מ המשיך להפעיל את המחתרת שיסד הרבי הקודם עד שבשנת תש"נ נחל ניצחון גדול במלחמת ה' הזאת כאשר ממשלת הזדון נהפכה לממשלה של חסד: התאפשר ליהודים לצאת משם בהמוניהם ולנותרים הותר קיום התורה והמצוות בגלוי.
בנוסף לניסים הקשורים עם יהודים בגלוי המשיכו להתרחש ברוסיה ניסים הקשורים לגאולה האמתית והשלימה. המנהיג החדש (ילצין) הכריז בשנת תשנ"ב על מחויבותו לצדק יושר ושלום על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו ובהמשך לזה הייתה החלטתו יחד עם עמיתו מאמריקה על ביטול מצב של מלחמות בין מדינות העולם שיתבטא גם בצמצום וביטול כלי נשק ועד לשלום ואחדות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין מדינות העולם לטובת האנושות כולה, החלטה שתוקפה נמשך עד היום.
העובדה המצערת שעם העלייה הגדולה מארצות חבר העמים הגיעו גם גויים נעוצה בנבואה נוספת של הרבי, שלא הייתה חייבת להתקיים מצד היותה נבואה שלילית, מה יקרה אם לא יתוקן חוק השבות ולא יוגדר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר כהלכה. חוק השבות במתכונתו הנוכחית מאפשר עליית נכדים של מי שסבו היה יהודי. בדרך זו נכנסו לארץ עשרות אלפי גויים ובתוכם גם אנטישמיים לא מעטים. העיתונות חשפה נתונים מסמרי שיער אודות "עולים" המטיחים ביהודי את הכינוי האנטישמי "זיד", ועל חנויות מוסיקה שבהן נמכרות בכמות לא מעטה קלטות המשמיעות שירים בעלי אלמנטים ניאו נאציים, ועל אתר אינטרנט ניאו נאצי שמופעל ע"י רוסים שהגיעו לכאן ב"זכות" חוק השבות האנטי הלכתי.
להעיר שכידוע הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ולכן בענייני שלמות העם והארץ הרבי השאיר את הבחירה החופשית בידי הממשלה והכנסת שלמרבה הצער בחרו עד היום בשיטה ההפוכה מרצונו הקדוש של הרבי.
בשלהי תש"נ הודיע הרבי ששנת תנש"א תהיה שנת אראנו נפלאות ואכן בשנה ההיא התחוללו נסי מלחמת המפרץ אך בקיץ של השנה ההיא התחוללו נפלאות נוספות גם ברוסיה עליהם ניבא הרבי מיד בתום מלחמת המפרץ הראשונה.

מאמרים אחרונים

מזלו של חודש אייר

מזלו של חודש אייר הוא שור. מזל זה, שהביאו מבבל. השור וקרני השור הם גם סמל למלחמה. השור מסמל את חרישת השדה, ככתוב: ״ורב־תבואות בכח

קרא עוד »

הקמת ישיבת ״תומכי תמימים״

הרבי הרש״ב, הנשיא החמישי לשלשלת אדמו״רי חב״ד, הקים את ישיבת ״תומכי תמימים״. על יסודה הוא כותב[1]: ״במשך שנים, הייתי מודאג ומלא צער ממעמדם ומצבם הרוחני,

קרא עוד »

הבסיס לתורת החסידות עמידה על האמת

אני רוצה ללמוד תורה לפני כארבעים־חמישים שנה ארע המעשה: בן למשפחה אמריקאית רחוקה מתורה ומצוות הלך לפני בר המצווה ללמוד על משמעות העלייה לתורה. התעורר

קרא עוד »

השינוי שחל בעולם מאז מלחמת המפרץ

העולם תמיד נגדנו? אם נתבונן בהיסטוריה של עם ישראל נראה שעמנו ידע גזירות ורדיפות מאז היותו לעם וזה ממשיך בלי הפסקה אצל שונאי ישראל שבכל

קרא עוד »

גויים עושים חסד

ארה"ב עושה חסד אם מתבוננים בהיסטוריה העולמית הרי תמיד, בניגוד להיגיון הפשוט, שבמלחמה יש רק מפסידים, היו מלחמות בלתי פוסקות בין העמים. אחדות מהמדינות התנהגו

קרא עוד »

דרשות לשבת

מזלו של חודש אייר

מזלו של חודש אייר הוא שור. מזל זה, שהביאו מבבל. השור וקרני השור הם גם סמל למלחמה. השור מסמל את חרישת השדה, ככתוב: ״ורב־תבואות בכח

קרא עוד »

הקמת ישיבת ״תומכי תמימים״

הרבי הרש״ב, הנשיא החמישי לשלשלת אדמו״רי חב״ד, הקים את ישיבת ״תומכי תמימים״. על יסודה הוא כותב[1]: ״במשך שנים, הייתי מודאג ומלא צער ממעמדם ומצבם הרוחני,

קרא עוד »
השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן