רוצים לאכול כשר לפסח? רוצים!

רוצים להימנע מאיסורי חמץ? וודאי!אז מה עושים?

פשוט מאוד! מוכרים את החמץ לגוי באמצעות בית חב"ד כרמל צרפתי!
מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליח עבורך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג. הרב יהודה גינזבורג, מנהל בית חב"ד – יעשה עבורכם את המלאכה בקלות, במהירות וללא תשלום!
אבל.. זה דורש גם מכם קצת עבודה! יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שלא ייאכל או יישרף לפני חג הפסח, כולל כלי חמץ שלא נוקו כראוי. את המקום יש לנעול או להדביק בדבק. אנו משכירים מקום זה לגוי שקונה את החמץ.

על-פי ההלכה היהודית, ניתן למכור את החמץ עד לזמן מסויים בערב פסח. מכירת החמץ באמצעות אתר זה תתאפשר עד יום יום חמישי י"ג ניסן 18/4 בשעה 23:59 עשרים ושלש חמישים ותשע בלילה.  רצוי להקדים ולא להמתין לרגע האחרון!

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב יהודה גינזבורג, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.
יחד עם מכירת החמץ, ראוי לתת תרומה עבור המכירה וצדקה לצורכי החג - קמחא דפסחא.
תמיד כשישבנו ליד שולחן הסדר וחגגנו את חג החירות, היתה השמחה מהולה במעט עצב. רבים מאחינו היו במצב כלכלי קשה ולא ידענו איך לעזור להם.
בית חב"ד כרמל צרפתי עוזר במהלך כל השנה ובפרט לפני החגים וחג הפסח למשפחות מעוטות יכולת, בארגזי מזון ותווי קניה כדי שגם הם יחגגו את הסדר כמו שצריך. בנוסף לכך, מארגן בית חב"ד ליל הסדר ציבורי עבור כל מי שמעונין לחגוג את הסדר בבית חב"ד, ביניהם מעוטי יכולת! 
זוהי ההזדמנות שלנו ושלך לעזור לנזקקים, תרום בעין יפה.